Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing)

Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing)

Online ya da geleneksel şekilde de olsa Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) bir etkinliğin başarılı olmasını sağlayan en önemli kullanımlardandır. Küresel rekabetin oluşması geleneksel pazarlama ve reklam yöntemlerinin etkisini azaltmıştır. Daha etkileşimli ve etkin yeni yöntemler ortaya çıkmaktadır. Etkinlik kavramı ise ilk çağlardan beri varlığını sürdüren bir strateji olarak online sistemlerde de etkili sonuçlar ortaya çıkarır. Bu sistemde firma ve müşteri doğrudan temas halindedir. Daha samimi ilişkiler kurulmasının hedeflendiği bu sistem uzaktan pazarlama ve reklam yöntemlerine göre çok daha fazla olumlu sonuçlar sağlamaktadır.

Etkinlik Pazarlaması Nedir?

Hedef kitle ile markayı aynı platformda yüz yüze buluşturan bu sistem, etkili iletişim kurarak hedef kitleler üzerine kalıcı etki oluşturur. Firmaların müşterilerine doğrudan ulaşmak için kullandığı en etkili yöntemlerden biri olan bu sistem yüz yüze iletişimin tüm etkili sonuçlarını barındırır. Doğru planlama yapılarak hazırlanan bir etkinlik imaj ve etkili pazarlama için bir temel oluşturur. İstenilen sonucun sağlanması için planlama aşamasının dikkatli bir şekilde yapılması gereklidir. Özellikle bu alanda uzmanlığı olan profesyonellerden destek almak hedeflenen başarıyı sağlamada daha garantili sonuçlar oluşturur. Konserler, kurumsal eğitim etkinlikleri, bayi toplantıları, kongreler ve sempozyumlar, lansman etkinlikleri, roadshow etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri ve basın toplantıları bu sistem örnekleri arasında gösterilebilir.

Etkinlik Pazarlamasının Önemi

Modern ve yeni dünyanın tanıtıcı etkinliklerini kapsayan Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) fısıltı gazetesi başlatmak için önemli bir türdür. Belirli gruplar halinde başlayan etkinlikler geniş kitlelere ulaşabiliyor. Etkinliğe davet aşamasında firmalar farklılıklarını göstermek adına esprili kutular, dikkat çekici davetiyeler hazırlarlar. Daha etkili ve hızlı sonuçlar almak için sosyal medyaya yön veren isimler ürünlerin ve markanın tanıtımında rol aldırılır. Bu pazarlama tekniğinde hedef kitlenin belirlenmesinin ardından ürünlerin ve markanın doğrudan kişilerle buluşmasını sağlamak için organik reklamlar yapılır. Kişilerin bizzat deneyimleyerek sonuçlar almasına yardımcı olunur. Markanın doğal yollarla tavsiye edilmesini sağlamak bu sistemin ana hedeflerinden biridir. Güzel sonuçlar almak için ise bu alandaki ajanslarla profesyonel iş birliği yapılabilir, farklı isimleri bir arada tek bir marka için tanıtımında toplayarak daha fazla ses getirilmesi sağlanabilir.

Etkinlik Pazarlaması Örnekleri

Türkiye’de her geçen gün yayılımı daha da artan Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing) örnekleri arasında futbol kulüplerinin etkinliklerinden söz edilebilir. Takımın renkleri ve arması ile donatılan tırlar şehir şehir gezer. Bunların yanında üniversite gençlik ekipleri de üye kaydı yapmak amacı ile etkinlikler düzenler. Bunlarda başaralı pazarlama örnekleri arasında sayılabilir. Ülkemizde her yıl düzenlenen Efsane Cuma indirimleri de dünya çapında farklı isimlerle düzenlenen çarpıcı örnekler arasında yer alır.

Etkinlik Pazarlaması (Event Marketing)

Sürecin iyi yönetilmesi olumlu sonuçlar oluşturur. Etkinliğin insanlara daha iyi anlatılabilmesi ve tanıtılabilmesi için web sitesi oluşturulabilir. Yalnızca etkinlikle ilgili bilgileri barındırması gereken bu site tanıtım için önemlidir. Hedef kitlenin ilgisine göre etkinliğe katılacak ünlü isimlerin olması, iyi bir konuşmacı seçilmesi gereklidir. Etkinliğin yaygın hale getirilmesi adına sosyal medyanın gücünden de yararlanılabilir.