Amaca Yönelik Pazarlama (Cause Marketing)

Amaca Yönelik Pazarlama (Cause Marketing)

Bir firmanın kar ve satış amacı olmayan toplumsal bir olay ve sosyal bir konu için tasarlanan yine kar gütmeyen farklı bir kuruluş ile ortak olarak yürütülen pazarlama türüne Amaca Yönelik Pazarlama (Cause Marketing) denir. Bu sistemde markalar iki tarafı toplumsal ve karlı faydalar üretmek adına bir araya getirir. Bu karşılıklı faydalar sayesinde sosyal değerler oluşturulur. Halkla daha fazla bağlantı kurulur.

Amaca Yönelik Pazarlama Stratejileri

Bu sistemde kampanyalarınız ve mesajlarınızın yüzü önemlidir. Bu durum saygılı ve düşünceli içerikle olumlu sosyal değişime liderlik etmek, rol modelleri ve çeşitli sesleri yükseltmek, kültürel önyargıları azaltmak için kullanılır. Müşteriler sözlerden çok yapılanlara güvenir. Bu nedenle desteklenen kampanyalarda farklı oluşturulmalıdır. Bu sistemde tavır almakla kalmak yetmez. Eyleme geçmek önemlidir.

Amaca Yönelik Pazarlamanın Önemi

Bu sistemde kurumsal sosyal sorumluluk talepleri karşılanır. Firmalar kurumsal imajlarını ve konumlarını geliştirir. Topluluklarla ilişki kurarak duygusal bağ elde edebilirsiniz. Daha önemlisi marka sadakati oluşur ve satışlarınız artar. Çalışanların motivasyonu artar. Daha verimli olabilmeleri sağlanır. Rekabette öne çıkar. Pazar payınızı geliştirirsiniz. Yapılan araştırmalarda Amaca Yönelik Pazarlama (Cause Marketing) sisteminde doğru stratejiyi takip edenlerin cirolarının beş kat artırdığı görülüyor. Tüketicilerin yarıdan fazlası olumlu sosyal projelere kendini adamış markalara daha fazla güveniyor.

Amaca Yönelik Pazarlamanın Avantajları

Satışlar üzerinde kalıcı etki oluşturan bu sistem hedefleri ile müşterileri üzerinde psikolojik bir güç oluşturuyor. Yapılan pazarlama ürünler için farklı bir satış noktası haline gelir. Bu da marka sadakatinin artmasına olanak sağlar. Araştırmalarda tüketicilerin belli amaçlar için daha fazla ödeme yaptığını doğrular. Sistemin avantajları arasında müşteri güveninin artması da bulunur. Bu pazarlama sisteminde tüketici ile firma arasında iyi niyet duygusu oluşuyor. Tüketiciler değerli bir nedeni desteklemekten hissettikleri pozitif duygu ile firmanıza bağlanır. Bu durum markanız için bir süreklilik oluşturur ve güven sağlar.

Amaca Yönelik Pazarlama (Cause Marketing)

Günümüzde pazarında pek çok sistem kullanılır. Rekabetçi bu ortamda öne çıkmak için bu pazarlama yöntemi kullanılabilir. Firmanızı rakiplerinizden ayıran bu sistem ile hem sosyal projelerde yer alır hem de bu şekilde tüketicinin markanızı tercih etmesini sağlayabilirsiniz.

Amaca Yönelik Pazarlama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzun vadeli Amaca Yönelik Pazarlama (Cause Marketing) sisteminde kaybeden yoktur. Proje ile firma marka imajına değer katar. Marka imajının artması firmanın satış başarısını artırır. Bu da sosyal sorumluluk projesine harcanan miktarın kat kat geri dönmüş olmasını sağlar. Anlaşmalar yapılırken ucuz seçimler yapılmamalıdır. Marka değeri iyi olmayan firmalar itibar zedelenmesi gibi sorunları bulunuyor ise daha yüksek bütçeli projeler hazırlanmalıdır. Sosyal sorumluluk projesi genel konsepti ile bir anlaşmadır. Ve bu anlaşmada yer alan tüm taraflar ayrı ayrı kazançlı çıkacaktır. Proje seçerken ayırım yapılmasına gerek bulunmuyor. Sadece hedef kitleniz ile alakalı projeler doğru bir pazarlama stratejisi olarak daha faydalıdır.