Küresel Pazarlama (Global Marketing)

Küresel Pazarlama (Global Marketing)

Uluslararası pazarlarda bir ürünü satmak için gerekli olan tüm süreçleri kapsayan bir teknik olan Küresel Pazarlama (Global Marketing) sisteminde firmalar ürünlerini dün ya çağında bir pazarda planlar, üretir, tanıtır ve yerleştirir. Çok kısa bir süre öncesinde uluslararası pazarlar sadece büyük firmaların satış sahası idi. İnternetin tüm dünyada artan kullanımı bu sistemi değiştirdi. Artık küçük işletmelerde küresel pazarda etkili bir rakip oldu. Hem küçük hem de orta ölçekli pek çok firma e- ihracat yaparak dünyanın dört bir yanında müşteri bulabilmekte, satış hacmini artırmaktadır. İç rekabette pek çok şirketle mücadele etme zorunluluğu firmaları küresel pazarlara açılmaya itiyor.

Küresel Pazarlamanın Önemi

Doğru fiyatlandırmalarla, tüketicilerin ne istediğini belirleyerek ve piyasayı iyi analiz ederek küresel pazarlarda tutunmak mümkündür. Sonrasında ürünü üretmek ve satma süreçleri başlar. Tüm bu süreçleri içeren pazarlama sistemi özellikle dünya çapında talebe sahip hizmet ve ürün üreten şirketler için önemlidir. Bu pazarlama sistemi çok farklı fırsatlar ve ürünler bulunuyor. Tek bir müşteri profili yerine her bölge için müşteri profilleri geliştirilir. Yerel dağıtım ağları ile işbirliği yapılsa da firmalar büyüdükçe kendi ağlarını da kurabiliyor. E- ihracat firması online mağaza kuruluşu ile dünyanın farklı noktalarındaki hedef pazarlara rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu süreci destekleyebilecek binlerce araç, yüzlerce oluşum ve onlarca girişim bulunuyor. Amaç hedef kitlenin sunulan hizmet ve ürünlerin satın almaya değer olduğunun ikna edilmesidir.

Küresel Pazarlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özel çaba isteyen Küresel Pazarlama (Global Marketing) sisteminde pazarlama profesyonelleri tarafından geliştirilen süreçler bulunur. Pek çok stratejinin uygulanabildiği bu sistem seçim yaparken şirket hedefleri göz önüne alınmalıdır. Bu alanda çalışmalar yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Küresel Pazarlama (Global Marketing)
  • Firmalar bu pazara girmek için sadece iyi bir ürün sunması yetmez. Pazarın kültürüne ve diline uygun stratejiler geliştirmelidir.
  • İç pazarda kullanılan teknikler küresel alanda aynı oranda başarı getirmeyebilir. Bu nedenle pazara özgü pazarlama teknikleri geliştirilmelidir.
  • Yerel rekabetlerdeki farklılıklar göz önüne alınarak farklı fiyatlandırma teknikleri kullanılmalıdır.
  • Yerel lojistik ve teknolojik altyapı içerisinde ürünlerin üretilmesi ve dijital süreçlere dahil edilmesi önceliklidir.
  • Bazı pazarlarda yerel çözüm ortakları kullanılması daha avantajlıdır. Ancak bazı alanlarda ürünün şirket merkezine gönderilmesi daha az maliyetlerde olabilir.
  • Tek bir pazara açılmada yerel işletmelerle ortaklıklar önemli olabilir.
  • Kültürler arası iletişimler kurarak pazarlamanın tüm yönleri göz önünde bulundurulursa profesyonel adımlar atılabilir.
  • Çeşitli pazarlar dikkatli bir şekilde araştırılmalıdır. Gerektiğinde ürünlerde ve mesajlarında değişiklikler yapılmalıdır.
  • Bir marka ya da ürünün Küresel Pazarlama (Global Marketing) ile satışa sunulması için tüketiciye iyi bir slogan ve mesaj sunulmalıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise her pazarın kültürel beklentileri ve değerleri farklı olacağı için her mesaj beklenen performansı göstermeyebilir.