Bilgilendirici Pazarlama (Informative Marketing)

Bilgilendirici Pazarlama (Informative Marketing)

Karmaşık hizmetler ya da ürünler olduğunda müşterileri eğitmek için kullanılacak en verimli sistem Bilgilendirici Pazarlama (Informative Marketing) olmaktadır. İnsanların ürünün kendileri için doğru olup olmadığını karar vermeden önce sorunlarını ve ürünün nasıl olduğunu çözmelerini sağlar. Bilgilendirmenin yanında ikna edici reklamlarda yapılır. Bu sistemin zorlukları ve riskleri olduğu kadar faydaları da büyüktür.

Bilgilendirici Pazarlama Nedir?

Bir ürünün özelliklerini ve faydalarını, neler yaptığını ve yapabileceğini, rekabetle karşılaştırıldığında nasıl olduğunu, nereden satın alınabileceğini anlatan her türlü strateji bu pazarlama tanımı içerisinde yer alır. Tüketicinin eylemlerine ilham vermek için rakamlara ve gerçeklere dayanan bu sistem ikna edici pazarlama tekniği ile birlikte kullanıldığında çok daha faydalı olabiliyor. Somut bilgilere ve gerçeklere yönlendirilen tüketiciler duygu ve mizah gibi popüler ikna edici reklam teknikleri ile de desteklenebilir. Reçeli ilaçlar bu sistemi çok iyi bir şekilde açıklar. Reçetelerde yan etki kısmı herhangi bir ikna edici teknik olmadan yazılır. Hedeflenen kitle reklamı sonuna kadar okuduğunda en çok ilgilendiği kısma dikkati çekilir.

Bilgilendirici Pazarlamada Doğruluğun Önemi

Materyalin eğitici olmasına odaklanan Bilgilendirici Pazarlama (Informative Marketing) sistemi doğruluk odaklıdır. Marka itibarını korumak için bu pazarlama tekniğinde doğruluğa çok önem verir. Bilgilerin yanıltıcı olması çok büyük risktir. İmajını korumak isteyen firmalar bu tarz risklere girmezler. Reklamın ilk yayıldığı tarihten itibaren kaç yıl geçmiş olursa olsun bilgilerinizin doğru ve güncel olması önemlidir. Sunulan bilgiler çalışmalarla destekleniyor ise bunları doğrulamak için çok sayıda çalışma olmalıdır. İddialarınız ile çelişen bilgiler sunulmamalıdır. Gerçeklerin ve iddiaların çoğunun doğru olduğunu belirten güvenilir kaynakların olması önemlidir.

Bilgilendirici Pazarlamada Tasarım ve Erişilebilirlik

bilgilendirici pazarlama (Informative Marketing)

Tüm verileri desteklemek bu sistemde oldukça mantıklı bir çalışma olsa da izleyici için çekici olmadığı sürece başarı sağlamayabilir. Bu nedenle müşterinin dikkatini çekecek teknikler kullanılmalıdır. Reklam kampanyanızın dikkat çekici olmaması hedef kitlenizin reklamlarınız ile ilgilenmemesine neden olabilir. Reklamın okunması, dinlenmesi ve oynatılması bittiğinde dikkat çekici özellikler yok ise hedef kitleniz her şeyi unutabilir. Bunların yanında açıklamalardaki miktara da dikkat edilmelidir. Videolar kısa tutulmalı ve paragrafların arası çok iyi bir şekilde ayarlanmalıdır.. Kilit nokta inandırıcılıktır.

Hedef kitle Bilgilendirici Pazarlama (Informative Marketing) sisteminde hikayenin tamamını talep ederse eklediğiniz bağlantıları takip edebilir

Bilgilendirici Pazarlamada Veri Kullanımı

Güvenilir kaynaklar ve bilgiler bulurken her zaman şirket dışında bilgiler bulunması gerekmez. Kendi müşterileriniz ile anket yaparak pek çok deneyim ve bilgiye ulaşılabilir. Genel nüfusu kaplayacak kadar geniş olmasa da işle ilgili olması önemlidir. Anket yeterince geniş bir numune alanında yapıldığında tüketici alışkanlıkları üzerinde inandırıcı olabilir. Olabildikçe işinize özgü verilen kullanılması hem kararlı hem de içe dönük görüntü oluşturur. Özellikle çevrimiçi video oyunlarında yaygın olan bu eğilimde içerik güncellemeleri ve yamalar sergilenir. Toplanan kullanıcı verileri ile de yapılan değişiklikler desteklenir.