Nöropazarlama (Neuromarketing)

Nöropazarlama (Neuromarketing)

İnsan beynine doğrudan etki eden Nöropazarlama (Neuromarketing) insanların düşüncelerine giriş yapılarak doğrudan amaca ulaşmanın yollarını arar. Bu pazarlama tekniğinde tüketici davranışlarının temelinde neyin olduğu araştırılır. Hizmet ya da ürün satışlarının değiştirilmesinde mutlaka tercih edilir.

Nöropazarlama Nedir?

Tüketicilerin neyi isteyip istemediğini araştıran bu pazarlama tekniğin bu veriler kullanılarak pek çok yöntem geliştirilir. Ürünlerin tercih edilmesi sırasında gözbebeğinin küçülmesi ve büyümesi hareketleri olabiliyor. Tüketicilerdeki bu fiziksel değişimlerin ne yönde olduğu hakkında bilgiler elde edilmesi hakkında ipuçları verir. Göz hareketlerinin değerlendirilmesi ile market ya da reklam raflarında bakılan yerler analiz edilir ve pazarlamada kullanılmak üzere değerlendirilir. Derinin iletkenliği ise kullanılan farklı bir yöntemdir. Duyusal olarak reklamlardan etkilenme şekli açıklanır. EEG ve fMRI olarak bilinen yöntemler ile insan beyninin içerisine girilir. Bu yöntemlerle tüketicilerin hangi reklamı izlerken beyinlerinin aktif halde oldukları tespit edilebilir.

Nöropazarlama Nasıl Çalışır?

Bu sistemde uygulama öncesinde hangi yöntemin kullanılacağının belirlenmesi önemlidir. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemde insanlar görsel ve ses ipuçlarını yanıtlar. Beyindeki kan akışının ne şekilde olduğu güçlü mıknatıslar yardımı ile takip edilir. Kişinin keyif merkezi olarak bilinen kısımlara ulaşıldığında bu kısımda oluşan tepkimeler analiz edilir. Bu yöntem deneğin uzun süre makine içinde yatması ve pahalı olması gibi olumsuz yönleri bulunuyor. Fonksiyonel manyetik yöntemi olan elektroensefalografi diğer yönteme göre daha ucuzdur. Deneyin yapılacağı bireyin kafasına elektrotlar yerleştirilir. Denek hareketsiz kalma sorunu olmadığı için hareketi kısıtlanmayacaktır. Elektrotlar beyindeki elektrik dalgalarını ölçer ve bireyde oluşan üzüntü, öfke ve heyecan gibi duyguları takip eder.

Nöropazarlamanın Markalardaki Kullanımı

Nöropazarlama (Neuromarketing)

Pek çok ünlü marka Nöropazarlama (Neuromarketing) yöntemini kullanılıyor. Ünlü bir marka paket tasarımları için kullandığı bu yöntemde ürün paketleri tüketicilere gösteriliyor ve farklı tepkimeleri kayıt ediliyor. Görsel ve renkli yazılarla yapılan detaylı sorular ile de analizler derinleştirilebiliyor. Analizler sonucunda hedef kitle üzerinde daha etkili bir paket tasarımı elde edilmiş oluyor. Bazı markalar reklam filmleri üzerinde bu analizleri yapıyor. Denekler reklam filmini beğenmediklerini söyledikleri halde EGG raporunda zevk aldıkları gözlemlenebiliyor. Ortaya çıkan sonuçlarda bu pazarlama tekniğinin gizli tepkileri ortaya çıkardığı şeklinde olacaktır.

Nöropazarlamanın Avantajları

Müşteri davranışlarının daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlayan Nöropazarlama (Neuromarketing) geleneksel yöntemler kullanarak kör noktaları vurgulamaya yardımcı olur. Davranışların yanında iç görülerinde anlaşılmasını sağlar. İç görü kalitesinin artmasını sağlayarak araştırma fiyatlarının düşürülmesini de sağlayan bu metotta sonuçların güvenilirliği yüksektir. İçeriğin fizyolojik reaksiyonlara bağlanması ile müşterilerin tepkisi ölçülür. Olumsuz geri beslemeyi kışkırtan parçalarda bu şekilde iyileştirilir. Günümüzde pazarlamacıların müşteri reaksiyonlarını anlamak için kullandığı en etkili yollardan biri olan bu pazarlama tekniği ile insan duygularının en temel kökenleri anlaşılır. Tüketicilerin satın alma davranışları hakkında detaylı bilgiler elde edilir. Hem giden hem de gelen pazarlama yöntemlerine entegre olarak ta kullanılabilir.