Ürün Pazarlaması (Product Marketing)

Ürün Pazarlaması (Product Marketing)

E- ticarette yer alan en önemli görevlerden biri Ürün Pazarlaması (Product Marketing) sistemidir. Doğru yapılması gereken bu çalışmalarda doğru bir strateji etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Çalışmaların doğru bir şekilde yapılmaması ise pazarda talep oluşturmayı zorlaştırır. Bu da satışların olumsuz etkilenmesine yol açar.

Ürün Pazarlaması Nedir?

Bir ürünün belirli bir pazarda tanıtımının yapılmasına ve müşterilere ulaştırılmasına denir. Ürün ve marka bilinirliğini artırma ile ürün üretimi arasında bir köprü olan bu sistem ürünün eksiksiz bir şekilde üretiminden başlar. Sonrasında ürün için doğru bir hedef kitle belirlenmesi gereklidir. Ürünün tanıtımı için doğru stratejilerin oluşturulması ve belirlenen hedef kitleye ürünün ulaştırılması da son aşamadır. Bu pazarlama sisteminde ürünlerin bu şekilde hedef kitleye ulaştırılması ve satışa dönüştürülmesi gereklidir. Dijital ve geleneksel çalışmalardan daha farklı olan bu çalışmalar sayesinde doğrudan belli bir ürünle ilgili pazarlama stratejileri geliştirilir. Ürün ile ilgili içerik üretilir ve bu şekilde talep oluşturulur.

Ürün Pazarlamasının Önemi

Ürün Pazarlaması (Product Marketing)

Geleneksel pazarlama stratejileri çoğu zaman ürün tanıtımı yapmak için yeterli olmuyor. Bu alanda Ürün Pazarlaması (Product Marketing) yapan kişi ürünü çok iyi tanımalıdır. Ürüne olan ilgiyi artırmak için doğru stratejiler geliştirmelidir. Doğru bir pazarlama satış üzerinde hedeflenen başarıyı getirir. Doğru bir pazarlama stratejisi belirlemek şu başlıklarda önemli avantajlar sağlayacaktır:

  • Hem hedef kitlenizi hem de müşterilerinizi daha iyi bir şekilde tanımanızı sağlar.
  • Daha sonuç odaklı reklam hedeflemeleri yapılır.
  • Rakiplerinize ait ürün ve pazarlama tekniklerini öğrenebilirsiniz.
  • Firmaya ait pazarlama, satış ve ürün ekipleri tek bir payda da toplanır.
  • Ürününüzü sunacağınız pazarda en doğru şekilde konumlandırabilirsiniz.
  • Geri dönüş oranlarında artışlar elde edebilirsiniz.

Ürün Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Bu alanda bir strateji geliştirmek için öncelikle müşteri profilleri ve hedef kitle belirlenmelidir. Ürünü nasıl ve kime pazarlayacağınız çok önemlidir. Bunun yanında fiyatlandırma ve ürünü Pazar içinde konumlandırma da çalışmalarında da doğru stratejiler belirlenmelidir. Hedef kitle belirleme çalışmalarında ise bu kitle içerisindeki bireylerin demografik yapılarını çıkarabilir. Satın alma alışkanlıklarını inceleyebilir. Bunların yanında gelir seviyeleri ve ilgi alanlarını da araştırabilirsiniz. Hedef kitleye hangi kanallar üzerinde ulaşacağınızda çok önemlidir. Hangi kanal üzerinde daha verimli bir çalışma elde edilecek ise bu doğrultuda Ürün Pazarlaması (Product Marketing) stratejileri geliştirilebilir.

Hedef kitle araştırmalarının ardından ürünün pazarda nasıl konumlandırılması gerektiğini belirlemeniz önemlidir. Tanıtımı yapılan ürünün tüketici sorunlarını nasıl çözeceğini belirlemek önemlidir. Bu çözümlerin tüketicilere nasıl anlatılacağını doğru belirlemekte geri dönüşümlerin daha fazla olmasını sağlar. Aynı pazarda rekabet ettiğiniz rakiplerinizde benzer sorunlar karşısında stratejiler geliştirir. Bu nedenle ürününüzü pazarda farklı bir şekilde konumlandırmak önemlidir. Ürün ile ilgili bir hikaye oluşturabilir ve mesajınızı tüketicilere daha kalıcı tekniklerle iletebilirsiniz. Pazarlama stratejilerinin başarılı olması için hikaye anlatıcılığı kullanılabilecek etkili teknikler arasında yer alır.