Çok Kültürlü Pazarlama (Multicultural Marketing)

Çok Kültürlü Pazarlama (Multicultural Marketing)

Farklı etnik kültürlere ve kökenlere sahip insanların üzerinde yürütülen Çok Kültürlü Pazarlama (Multicultural Marketing) sistemi farklı ülkelere açılmak isteyen şirketler tarafından kullanılır. Bu sistemin tercih edilme nedeni azınlıklar ile etkileşime girilmesini kolaylaştırmaktır. Ancak sadece yapılan çalışmalar sayesinde bu kesimin etnik kültürleri ve kökenleri de tanınır. Bu sayede de çoğunluğun genel topluma hükmetmediği anlaşılır.

Çok Kültürlü Pazarlama Nedir?

En genel tabir ile bu sistemin tanımı bir markanın genel kitlesinde farklı etnik kültürlere ve kökenlere sahip insanları hedef alarak kampanyalar yürütmesidir. Bu sistem sayesinde azınlık grupları ile iletişim kurar ve pek çok etnik kültür ve kökeni tanımış olursunuz. Küreselleşme ile birlikte yeni pazarlar ortaya çıktı. İşletmelerde bu pazarlara bir şekilde ulaşma çabası içine girdiler. Her yeni pazarın farklı koşulları ve özelliği bulunur. İşletmeler bu yeni ortamlarda tutunabilmek için farklı stratejiler belirler. Bölgenin şartlarını belirleyen en temel hususlar arasında maddi olanaklar, dini farklılıklar bölgeler arasındaki temel özelliklerdir. Ülkeler bu pazarlama tekniği ile ülkenin tek bir ana etnik kültüre ve köken sahip olmadığını öğrenmiş olur.

Çok Kültürlü Pazarlama Önemi

Pazarlamacılar mesajlarını oluştururken deneyimlerini, inançlarını, geleneklerini, dillerini ve deneyimlerini göz önünde bulundurur. Bu etkileri anlamaya odaklanan Çok Kültürlü Pazarlama (Multicultural Marketing) sistemi hedef kitlelerinizle iletişimi geliştirmenize olanak tanır. Yurt dışındaki kültürel manzaradaki değişiklikler firmaların bu özelliği benimsemesini zorunlu hale getiriyor. Bu pazarlama sisteminin önemini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çok kültürlü nüfuslarda yaşanan artış ve değişen demografi satın alma alışkanlıkları üzerinde etkili oluyor.
  • Çok kültürlü grupların satın alma gücü pazarlama tekniklerinin bu alanda etkili olmasının önemini artırıyor.
  • Çok kültürlü kampanyalarla ilişkili yüksek yatırım getirisi oluşuyor.
  • Kullanılmayan Pazar segmentlerinde muazzam fırsatlar ortaya çıkıyor.

Çok Kültürlü Pazarlama Nasıl Yapılır?

Bu pazarlama tekniğinde genel bir mesajı farklı bir dile çevirmek yerine hedef grup için pazarlama ve mesajlaşma kanallarını özelleştirir. Sistemin başarılı olması için zaman içinde tutarlı, gerçekçi ve çok yönlü şekilde uygulanması önemlidir. Kültürler arası bir pazarlama stratejisi oluşturuluyor ise temel kural baz alınmalıdır. Pazarlama iki dilli olarak yapılır. Genel olarak dünya pazarında ya da özel olarak büyük pazarlarda tüketiciler farklı diller konuşur. Bu alanda bir strateji geliştirirken şu hususlara dikkat edilmelidir:

Çok Kültürlü Pazarlama (Multicultural Marketing)
  • Belirli faaliyetlerin detaylandırılır.
  • Her bir faaliyet için hedef kitle belirlenir.
  • Başarının nasıl ölçüleceği belirlenir.
  • Ayarlamalara izin verilecek kadar esnek olunur.
  • Kimin sorumlu olduğu belirtilmelidir.

Bu adımlar sonrasında hedef kitle belirlenir. Hedef kitlenin özellikleri öğrenmek Çok Kültürlü Pazarlama (Multicultural Marketing) sisteminde doğru bir strateji takip etmenize olanak tanıyacaktır. Pazarlama hedeflerinin gerçekleştirileceği medya belirlenir. Başkalarının hataların dan ders çıkarılabilir, hedef kitle ile marka arasında bağ kurularak satış alanında daha başarılı sonuçlar elde edilir.