Giden Pazarlama (Outbound Marketing)

Giden Pazarlama (Outbound Marketing)

Bir firmanın konuşma başlattığı ya da mesajını iletmek için kullandığı her türlü teknik Giden Pazarlama (Outbound Marketing) sistemi içerisinde değerlendirilir. TV reklamları, basılı reklamlar, radyo reklamları, ticari gösteriler, gazete- dergi ve el ilanları gibi basılı kullanımlarda bu teknikte kullanılır. Gelen pazarlamaya göre daha zor olan bu teknik daha az karlı olsa da pek çok firma bütçelerinin genelini bu alanda harcamaya devam eder. Pazarlama ve satış getirilerini artırmak isteyen firmalar ise gelen pazarlama teknikleri ile pazarlama bütçelerini yeniden tahsis eder. Bu teknik geleneksel bir pazarlama yöntemidir. Tüketicinin satın almasına odaklanan bu yöntemde reklam maliyetleri yüksektir.

Giden Pazarlamanın Özellikleri

Geleneksel pazarlamanın faaliyetlerine odaklanan bu sistem gazete, televizyon ve radyo gibi araçlar kullanır. Özellikle basılı reklam araçları daha çok tercih edilir. Hizmet ve ürün tanıtımında tercih edilen bu yöntem yeni hizmet ve ürün tanıtımlarında, indirim ve kampanyalarda da değerlendirilir. Bu yöntemin ana amacı ise hedef kitlenin hizmet ya da ürünü satın almasıdır. Bu nedenle satın almaya teşvik eden harekete geçiren mesajlara odaklanır. Marka kalıcılığı ulaştırmak için çalışmalar sürdürülür. Bu alanda başarı elde etmek için üç püf noktaya dikkat edilmelidir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Hedef kitle doğru bir şekilde analiz edilmeli, hedef kitleye nasıl ve hangi araçla ulaşılabileceği belirlenmelidir.
  • Ürün faydasını ve özeliklerini öne çıkararak satış odaklı stratejiler kullanmalıdır. Kampanyalar ve indirimler ile ürün talebi oluşturmaya çalışmalıdır.
  • Pazarlama gidişatını takip etmek için rakip analizleri yapılmalı ve daha dikkat çekici, yenilikçi reklamlara odaklanılmalıdır.

Giden Pazarlama Nasıl Yapılır?

Markanızın hedef kitlesinin belirleyerek Giden Pazarlama (Outbound Marketing) stratejilerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Müşterilerin psikofragik ve deografik özelliklerini analiz ederek doğru zamanda ve şekilde verilecek mesajlar belirlenmelidir. Reklam ve mesaj stratejileri rakiplerinizde ayrışmalıdır. Hedef kitlenin dikkatini çekecek vurucu ve özgün reklam metinleri kullanılmalıdır. Potansiyel müşterilerin satın alma yönünü harekete geçiren içerikler oluşturularak satış stratejileri belirlenmelidir. Bu içeriklerin sosyal medya üzerinde paylaşımlar ile desteklenmesi de önemli başarılar sağlayacaktır.

Giden Pazarlama (Outbound Marketing)

Gelen Pazarlama ve Giden Pazarlama Arasındaki Farklar

Gelen ve Giden Pazarlama (Outbound Marketing) birbirinden farklıdır. Ancak iç içe kullanılması markalar açısından önemlidir. Aynı zamanda birbiri ile entegre olarak kullanılmaları bir ihtiyaçtır. İki kavramı birbirinden ayıran net farklılıklar bulunur. Bunlar şu şekilde maddelenebilir:

  • Gelen pazarlama alıcı merkezli olurken giden pazarlama satıcı merkezlidir.
  • Gelen pazarlama da daha çok yenilikçi fikirler kullanılırken giden pazarlamada geleneksel yöntemler kullanır.
  • Çok kanallı iletişim araçları kullanan gelen pazarlamanın yanında ana akım medyayı kullanan bir giden pazarlama bulunur.
  • Gelen pazarlamada ikili diyaloglar ve ilişkiler çok önemli olurken giden pazarlamada daha çok toplu iletişim hedeflenir. Yapılan iletişim genel olarak kişisel değildir.
  • Düşük bütçeler ve organik metotlarla yapılan gelen pazarlamanın yanında giden pazarlamanın maliyetleri daha yüksektir.